โรงแรม The 28th hotel ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

 

The 28th hotel ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

โรงแรม The 28th hotel ได้รับตราสัญลักษณ์ SHAจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการรับรองว่าโรงแรม The 28th hotel ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ ลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ได้
และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่าน ว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากโรงแรม The 28th hotel อย่างแน่นอนค่ะ

The 28th hotel has been certified “SHA” from the Safety and Health Administration Comittee of Kanchanaburi. This ensures that The 28th hotel  has met safety standards for hygiene and measures to help reduce the spread of COVID-19. To ensure all tourists have a good experience, safety and hygiene from The 28th hotel.

41

 

42

43

44

    The 28th Hotel
    ยินดีให้บริการ โรงแรมในตัวเมืองกาญจนบุรี ที่พักพร้อมอาหารเช้า โรงแรมตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายของจังหวัดกาญจนบุรี